Οδηγίες Vertical

Μπορείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες σε μορφή PDF.


Αποθηκεύστε: Οδηγίες Τοποθέτησης PDF

Οδηγίες Τοποθέτησης για Στηρίγματα Τοίχου

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα.

Πριν ανοίξετε οτιδήποτε τρύπες για στηρίγματα τοίχου, να είστε πάντα βέβαιοι πως δεν υπάρχει κάποια κλήση ανάμεσα τους.

Όταν τα στηρίγματα έχουν βιδωθεί στον τοίχο, εφαρμόζουμε το σιδηρόδρομο/οδηγό στη θέση του, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα -μέσα από τα 2 αυλάκια του στηρίγματος- και τον ασφαλίζουμε καλά με τη βίδα που παρέχεται μαζί με το στήριγμα, όπως δείχνει στη διπλανή εικόνα.

Αυτό Ήταν!

Τώρα απλά κρεμάστε μία-μία τις περσίδες στα γαντζάκια τους.

Οδηγίες Τοποθέτησης για Στηρίγματα Οροφής

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα.

Στερεώνουμε καλά τα στηρίγματα στην οροφή.

Εφαρμόζουμε πρώτα τη μία πλευρά του οδηγού μέσα στο αυλάκι του στηρίγματος, ακριβώς
όπως δείχνει η διπλανή εικόνα.

Μετά πιέζουμε δυνατά όλο τον οδηγό
για να εφάψει καλά στο στήριγμα (μέχρι να
ακουστεί ένα “κλικ”).

Αυτό Ήταν!

Τώρα απλά κρεμάστε μία-μία τις περσίδες στα γαντζάκια τους.

Shopping Cart